Trường THCS Xuất Hóa khai giảng năm học mới

Tháng Bảy 31, 2015 9:22 sáng

Ngày 5 tháng 9 năm 2015 trường THCS Xuất Hóa long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2015-2016. Trong

năm học này trường có 4 lớp với 157 học sinh,

ábdhfj